سبک باغسازی اسپانیایی

سبک باغسازی اسپانیایی باغ اسپانیایی نوعی باغ است که منشا آن اسپانیاست. این شهر به دلیل طراحی رسمی و چیدمان متقارن خود که اغلب شامل تخت‌ها و پرچین‌هایی به شکل هندسی و همچنین فواره‌ها، تراس‌ها و مجسمه‌ها می‌شود، شناخته می‌شود. یکی از ویژگی های کلیدی باغ اسپانیایی استفاده از آب است. فواره ها، استخرها و […]