سبک باغسازی مصری

سبک باغسازی مصری باغ های مصری تاریخچه ای طولانی دارند که به دوران باستان باز می گردد. در واقع، این باغ ها بخش مهمی از زندگی و فرهنگ مصری بودند و اهداف مختلفی را دنبال می کردند. یکی از معروف ترین انواع باغ مصری، باغ معبد بود. این باغ ها معمولاً در محوطه معابد قرار […]

سبک باغسازی زی اسکیپ یا خشک منظر سازی

سبک باغسازی  زی اسکیپ یا خشگ منظر سازی Xeriscaping یا منظرسازی خشک نوعی از محوطه سازی یا سبک باغبانی است که بر حفظ آب و استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی تاکید دارد. کلمه “xeriscape” از کلمه یونانی “xeros” به معنای خشک و “scape” به معنای صحنه یا منظره گرفته شده است.  در xeriscaping، باغبان معمولا […]